Kaumatua Interview Series

Mina Mitai

  This video captures the korero of Mina Mitai and his reflections on Ngāti Rangitihi and our iwi history.

Waaka Vercoe

This video captures the korero of Waaka Vercoe and and his reflections on Ngāti Rangitihi and our iwi history.

Bella Wade

This video captures the korero of Bella Wade and her reflections on Ngāti Rangitihi and our iwi history.

Te Ariki Mōrehu

This video captures the korero of Te Ariki Mōrehu and his reflections on Ngāti Rangitihi and our iwi history.

Cathy Dewes

This video captures the korero of Cathy Dewes and her reflections on Ngāti Rangitihi and our iwi history.

Po Kauhau Lecture Series

Ken Raureti

 

“Maunga Ruawahia and Surrounding Lands”
19 August 2016

Ngamaru Raerino

 

“Karakia me te taha wairua o te Maori”
04 November 2016

Arapine Walker

“The life and words of Wi Maihi Te Rangikaheke, major contributor to Sir George Grey’s “Ngā Mahi a Ngā Tupuna”
28 April 2017

Anaha Hiini

 

“Ngā Pepeha o Te Takere Nui o Te Arawa Waka”
22 June 2017

Tiipene Marr

 

“Tarawera Awa”
10 April 2015

Te Poroa Malcolm

 

“Te Hekenga Mai o Te Arawa Waka i Hawaiki”
30 January 2015

Po Kauhau Lecture Series

Ken Raureti

 

“Maunga Ruawahia and Surrounding Lands”
19 August 2016

Ngamaru Raerino

 

“Karakia me te taha wairua o te Maori”
04 November 2016

Arapine Walker

“The life and words of Wi Maihi Te Rangikaheke, major contributor to Sir George Grey’s “Ngā Mahi a Ngā Tupuna”
28 April 2017

Anaha Hiini

 

“Ngā Pepeha o Te Takere Nui o Te Arawa Waka”
22 June 2017

Tiipene Marr

 

“Tarawera Awa”
10 April 2015

Te Poroa Malcolm

 

“Te Hekenga Mai o Te Arawa Waka i Hawaiki”
30 January 2015