Ngā Waiata


Welcome to our waiata bank – a virtual classroom for learning ngā waiata o Ngāti Rangitihi – the songs of Ngāti Rangitihi. Below you can find the lyrics and audio of four waiata. Put them on your music player and take a little piece of Rangitihitanga with you – Kia mau tonu mai ki to Rangitihitanga!

Kaore te aroha

Kāore te aroha ki te kororia tapu
E wawae ake ana i te ara kuitiNau mai e hine ka haere taua
Kia Ihaia ki a monitatia
Kia huihui tatou he korero hanganui
Kia hopu kia iho te kupu a te Atua
Kia awhi taua ki a Ihu Karaiti
Kia muru a te hara i taku tinana nei

To hear the waiata ‘Kāore te Aroha’ please click on audio icon or to download click here.

Sing along to the audio of ‘Kāore te Aroha’ using the word sheet above. To download the words so you can practice in your own time, click here to download document.

Tērā te haeata

Tērā te haeata
Tērā te haeata
Hikitia i te ripa te tara ki te maunga
Ki Ruawahia ra me tangi atu koe
E au i konei to kino e Reha
Tu kaha rawa koe te hoki te mahara
Ki te ki a Arama kei hea he roto ru
E tu ai te hae hei konei e te iwi
Ka tu tenei ka rauna i Aotea
E whawhai atu ana nga puke i te uru
Ki Maungakawa ra ki a pa-tata ahau
Kia Kingi Mahuta ka rere te patai
Ka tuku te motini homai e pa
O ture ki ahau ki to tupuna ra
Rangitihi whakahirahira na
Kati ki a koe ka tiapu te haere
ki te puke i Taranaki
Kia Te Whiti ra e nau nei nga rongo
E tipi i te motu homai e koro
Te tika me te pono hei taonga moku
E hoki ai ki te iwi na

To hear and download the waiata ‘Tērā te haeata’ please click here.

To download the words so you can practice in your own time, click here.

E tama na tau e

E tama na tau e takoto mai ra koe
I te anuanu i te mataotao e…..i
Ka tuhi o toto

Ka rarapa i te rangi he uira he kanapu te….. i
Tohu o te Ariki

Tera pea koe kei runga i te waitapu
Kei te toka tu ki waho ra te…..i
Kawa i aitu

Te kawa ia maru i to atua ra na…..i
Na koutou ra

Kei whakahi ki te uru ki…..i
Nga iwi nunui

Kia peratia hauraki me ihumotomoto kia me…..i
A maikukutea

Na te ngaru i ta ki te one i pae ai e…..i
Tona rite ia

He hinga nga ika kei te akau
He paenga whakairo
Ki rotō o Kaiweka e…..i
Te nui ati ue

I a Te Aramoana nana i ue mai
I maunu atu ai
Te Puhi o Te Arawa e…..i
Nga tapiri o rehua na

To hear and download the waiata ‘E tama na tau E’ please click here.

To download the words so you can practice in your own time, click here.

Ko Io te timatanga

Ko Io te timatanga
Tuarua ko te Ao
Tuatoru he tangata
Ki nga korero
I ahu mai a Te Arawa
Mai i Hawaikinui
Mai i Hawaikiroa
Hawaiki pamamao
Ki te mutunga
Ka hoki ano
Ki te hononga wairua
I a Kupe nga waka
E ono te heke nga nui e whitu e!
Mai rano tae noa
Ki tenei wa
Atu ki te mutunga
Ka tu nga maungatapu
Hei whakaruruhau
Ka rere nga roto
Awa o Te Arawa
Koropupu waiariki
Ka pupuhi mai te hau
Ka tu mataara i nga uri e!
Na te tipuna ko Rangitihi
I heke iho mai nga pumanawa e waru
Nga mokopuna a Te Arawa e!

To hear and download the waiata ‘Ko Io te timatanga’ please click here.

To download the words so you can practice in your own time, click here.