Po Kauhau Lecture Series

Kai korero mo te Paraire, 30 o Hanuere, 2015 Te Poroa Malcolm.

Ko te kaupapa, ko "Te Hekenga Mai o Te Arawa Waka i Hawaiki".

Rangiaohia Marae

5.30 pm Whakatau
6.00 pm Timata te kauhau
8.00 pm Ka mutu. Ka kapu ti.