Pō Kauhau Lecture Series

Total Immersion Maori

Friday 28 April

Arapine Walker, The life and words of Wi Maihi Te Rangikaheke, major contributor to Sir George Grey's "Nga Mahi a Nga Tupuna"

5.30pm   Whakatau

6.00pm   Timata

8.00pm   Kapu Ti

Rangitihi Marae, Matata